Trang

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

2091. VATICAN SẼ HÀNH XỬ THẾ NÀO???

TQ: Giám mc b Vatican dt phép thông công tham d l tn phong
VOA. 02.12.2016
Reuters
Ông b Vatican dt phép thông công vì đã chp nhn tr thành giám mc không được s chun nhn ca Đc Giáo Hoàng. Đây là mt hình pht nng nht đi vi mt tín đ Công Giáo, liên h đến vic không được nhn các phép bí tích.
Theo lut ca giáo hi Công Giáo, các tu sĩ b dt phép thông công không th tham d vào nhng hành vi có tính cách nghi thc như mt l tn phong.

 Hình minh họa.

Hình minh ha.
Mt Giám mc Công Giáo Trung Quc đã b Vatican dt phép thông công đã tham d l tn phong mt giám mc mi ti nước này hôm 30/11, mt din tiến mà gii chuyên gia cho rng có th làm phc tp thêm nhng n lc ca Đc Giáo Hoàng Phanxicô nhm hàn gn rn nt trong nhiu chc năm qua gia Tòa Thánh vi chính ph cng sn Bc Kinh.
Bui tn phong giám mc mi din ra dưới s canh phòng an ninh cn mt ti nhà th thành ph Thành Đô, Tây nam Trung Quc.
Hàng chc cnh sát đng canh không cho công chúng vào xem.
Trong khong 200 người tham d l tn phong này có ông Lôi Thế Anh, giám mc Lc Sơn tnh T Xuyên, là mt giám mc được chính ph ng h. Ông được tn phong ti Trung Quc vào tháng 6 năm 2011 mà không có s chun y ca Rome, vào thi đim căng thng lên cao gia Vatican và Bc Kinh.
Ông b Vatican dt phép thông công vì đã chp nhn tr thành giám mc không được s chun nhn ca Đc Giáo Hoàng. Đây là mt hình pht nng nht đi vi mt tín đ Công Giáo, liên h đến vic không được nhn các phép bí tích.
Theo lut ca giáo hi Công Giáo, các tu sĩ b dt phép thông công không th tham d vào nhng hành vi có tính cách nghi thc như mt l tn phong.
Vatican chưa có bình lun chính thc.