Trang

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

4978. TRẢ LỜI BẠN ĐỌC. KỶ NIỆM 100 KHAI ĐẠO LÀ NĂM NÀO?

Chơn truyền của Chí Tôn đại kỵ những điều ảo ảnh và trừ diệt mê tín dị đoan cho nên những ngôn luận hay niềm tin không có căn cứ đều không phù hợp với chánh giáo của Đức Chí Tôn. BBT.

KỶ NIỆM 100 NĂM KHAI ĐẠO LÀ NĂM NÀO?

Bạn đọc Lâm Minh Tân (Đức Quốc) gởi câu hỏi. 

Vấn: Hiện nay đang có 2 ngôn luận về kỷ niệm 100 năm khai đạo là năm nào? BBT chọn năm nào và tại sao? Kính.


Hồi đáp: 

Xin cảm ơn bạn Lâm Minh Tân đã gởi câu hỏi.

BBT chọn ngày 15-10-Ất Tỵ (04-12-2025) là bước vào năm đạo thứ 100. BBT rất mong những vị chọn ngày 15-10-Giáp Thìn (15-11-2024) cho biết ngày tháng năm nào làm gốc để tính và chọn như vậy?

Chơn truyền của Chí Tôn đại kỵ những điều ảo ảnh và trừ diệt mê tín dị đoan cho nên những ngôn luận hay niềm tin không có căn cứ đều không phù hợp với chánh giáo của Đức Chí Tôn.  

Tại sao chọn ngày đó?

Hiện nay Hội Thánh Cao Đài bị cốt, do vậy người đạo không có nơi để thỉnh giáo Hội Thánh vì sao lại có việc bất nhất nầy. Bởi vì cả hai cách tính năm năm đạo đều phát xuất từ Hội Thánh. Cụ thế nhất là:

/- Vi bằng Hội Quyền Vạn Linh 15-10- Đinh Sửu (17-11-1937) ghi là Thập Tam Niên (ảnh 1)

/- Đạo Luật Mậu Dần 16-01-Mậu Dần (16-02-1938) ghi là Thập Nhị Niên (ảnh 2).

Như vậy không thể cả hai cùng đúng hết được. 

Theo BBT chúng ta cần xác định:

1/- Hội Thánh tổ chức kỷ niệm Lễ Khai Đạo hàng năm vào 15-10-Âm Lịch nên đây là mốc để tính năm khai đạo.

2/- Vậy ngày 15-10 đầu tiên là năm nào (tọa độ gốc) và từ đó đếm tới theo cách 1, 2, 3 … cho đến năm thứ 100.

Theo Đạo sử của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu (đã được Hội Thánh kiểm duyệt) ngày 15-10-Bính Dần (19-11-1926) là Lễ Khai Đạo tại Từ Lâm Tự hay Chùa Gò Kén. (Chùa Gò Kén là tên chung của 2 ngôi chùa: đi vào gặp Thiền Lâm Tự trước và sau đó là Từ Lâm Tự, ngày nay chỉ còn Thiền Lâm Tự.)  

BBT không thấy nguồn nào có Hội Thánh kiểm duyệt lại ghi ngày khai đạo khác với Đạo Sử trên đây.

Căn cứ theo đó BBT chọn ngày 15-10-Ất Tỵ (04-12-2025) là bước vào năm đạo thứ 100. 

Đạo hữu Dương Xuân Lương có bảng liệt kê 100 khai đạo BBT gởi kèm đây cho quý hiền tham khảo (ảnh 3)

Nay kính.

BBT


 

 Vi bằng Hội Quyền Vạn Linh 15-10- Đinh Sửu (17-11-1937) ghi là Thập Tam Niên.


Đạo Luật Mậu Dần 16-01-Mậu Dần (16-02-1938) ghi là Thập Nhị Niên.