Trang

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

2668. LỄ BÀN GIAO ĐỀN THÁNH CHO HỘI THÁNH.

Ông Tổng giám Lê Văn Bàng thay mặt các vị công quả bàn giao Đền Thánh cho Hội Thánh.