Trang

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

2651. NHÀ CẦM QUYỀN VN & CHI PHÁI 1997 VI PHẠM CÁC TANG LỄ.


NHÀ CẦM QUYỀN VN & CHI PHÁI 1997 VI PHẠM CÁC TANG LỄ.


Việc hành đạo của Cao Đài 1926 và chi phái 1997 khác nhau từ căn bản là:

./- Đạo Cao Đài 1926 tôn trọng quyền tự do tôn giáo và niềm tin của tha nhân. Chi phái 1997 dùng bạo lực để ép buộc người khác phải tùng phục họ.
./- Đạo Cao Đài 1926 áp dụng đúng theo pháp luật đạo để nâng cao dân đức, dân trí, dân sinh. Nâng đở người nghèo có cuộc sống ấm no, người ít học có thêm hiểu biết. Chi phái 1997 áp dụng tùy tiện  pháp luật đạo để ngu hóa người đạo. Chi phái 1997 là một nhóm lợi ích làm công cụ cho Đảng và nhà nước Việt Nam.12.C.17/-  Chi phái 1997 vi phạm lễ tang Lễ Sanh Thái Hai Thanh.
Ngày 18. 04. 2015 Lễ Sanh Thái Hai Thanh thế danh Lê Văn Hai theo Đạo Cao Đài 1926. Khi ông mất chi phái 1997 gàn cản không cho đào huyệt tại nghĩa địa Thái Bình.
12.C.18/-  Chi phái 1997 vi phạm Lễ Đại Tường nhà bà Phạm Kim Ánh.
Ngày 12/11/2015 lúc 16 giờ 30, ngày 13/11/2015 lúc 11 giờ 15 bà Phạm Kim Ánh tại Ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Tổ chức Lễ Đại Tường (mãn tang) cho mẹ thì bị côn đồ và chi phái đến đập phá bàn ghế và tấn công người đạo.
12.C.19/-  Chi phái 1997 vi phạm Lễ Tiểu Tường bà Phạm Thị Xem.
Ngày 22/11/2015 bà Nguyễn Thị Nguyệt ngụ tại Ấp Trường Thiện Xã Trường Lưu Huyện Hòa Thành Tây Ninh tổ chức Lễ Tiểu Tường cho thân mẫu là bà Phạm Thị Xem. Công an, côn đồ và chi phái 1997 đã đến bao vây nhà và ném đá.
12.C.20/-  Chi phái 1997 vi phạm cúng tế tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung.
Ngày 02/04/2016 và ngày 04/04/2016 người Đạo Cao Đài 1926 cúng tế tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung tọa lạc tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam thì bị côn đồ va chi phái 1997 tấn công.
12.C.21/-  Chi phái 1997 vi phạm tang lễ ông Lê Văn Nhã.
Cụ Lê Văn Nhã (78 tuổi) là người theo Đạo Cao Đài 1926 qua đời và dặn dò gia đình mời người Đạo Cao Đài 1926 đến lo lễ tang
Vi phạm lần 1:
Chi phái và chính quyền ngăn cản không cho đưa quan tài cho vào nghĩa địa. Sau đó ngăn không cho đào huyệt chôn. Gia đình và đồng đạo phải để quan tài lại trên mặt đất và ra về.
Ảnh 1: Hạ quan tài không có huyệt.
Ảnh 2: Quan tài ông Nhã nằm trơ trọi.
VIDEO 01: Link:
Ông Nguyễn Thành Tám là Chưởng quản Hội Thánh chi phái 1997 và ông Lê Phương Hồng là Phối Sư Thượng Thống Lại Viện có mặt tại nghĩa địa Cực Lạc Thái Bình. Bà Ánh đã đến gặp hai ông nầy yêu cầu giải quyết cho đào huyệt để an táng cụ Nhã nhưng vẫn không được giải quyết. VIDEO 02:  Link:
Khoản 09 giờ sáng ngày 11. 01. 2018 chi phái 1997 mời gia đình đến Cực Lạc Thái Bình để an táng, toàn bộ nhân sự đào huyệt, hạ huyệt là của chi phái 1997. Chi phái 1997 đã cản trở việc an táng một ngày và một đêm.
Vi phạm lần 2:
 Ngày 15. 01. 2018 là ngày tụng Đệ Nhứt Cửu cho hiền huynh Lê Văn Nhã tại tư gia. Chi phái 1997 đã cho Tổ nghi lễ Từ Phước và Ban Cai Quản Họ đạo Ninh Phước đến tư gia bà Ánh để cản trở.  Link: