Trang

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

2691. CHỮ KHÔNG NGAY NHƯNG LÒNG NGAY THẲNG.


Đây là thư chị Thông Sự Nguyễn Thị Ngọc ở Thánh Thất Kiêm Biên (Campuchia) bày tỏ ý kiến về việc hiền huynh Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm xúc phạm Đạo hữu Dương Xuân Lương.

Cảm ơn Chị Ngọc.