Trang

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

2702. Biểu tình tại Bình Thuận.


Biểu tình Bình Thuận: Đồn công an Phan Rí bị tấn công, hàng chục xe chuyên dụng bị đốt