Trang

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

2675. ĐÃ ĐỦ YẾU TỐ ĐỀ KIỆN KẺ VU KHỐNG DƯƠNG XUÂN LƯƠNG.


Dallas ngày 22. 05. 2018.
THƯ CẢM ƠN.
Chào quí bạn Khối Nhơn Sanh, quí đồng đạo và thân hữu.
Trước tiên tôi xin cảm ơn các bạn đã nhiều lần đề nghị Tôi đối phó với các email hay bài từ các trang web nói xấu về Tôi. Nhưng tôi chỉ cười và trả lời rằng thủ phạm còn ẩn trong bóng tối. Nếu có một người nào cụ thể ra mặt nói những điều đó tôi sẽ kiện họ tại Tòa theo luật pháp Hoa Kỳ.
Nay người có tóc đó đã xuất hiện trong thư đề ngày 14. 05. 2018.

Ngày 21. 05. 2018 Tôi có báo cho hiền tỷ Lễ Sanh Hương Muội biết là Tôi sẽ kiện người có tóc là tác giả bức thư đó. Tác giả là một vị hiền tài. Do vậy hiền tỷ đề nghị để hiền tỷ liên lạc yêu cầu tác giả thư đó xin lỗi theo luật đạo. Tôi đồng ý.
Trong lúc chờ chuyến bay từ California về Dallas hiền tỷ Lễ Sanh báo tin đã nói chuyện với tác giả bức thư. Tác giả lá thư cho biết chứng cứ là một người láng giềng của Tôi ở Giang Tân cung cấp, cho nên tác giả bức thư không chấp nhận xin lỗi. Sau đó tác giả còn gởi thêm thông tin  đến nhiều người. Hiền tỷ cũng biết người láng giềng đó (cũng đang ở Hoa Kỳ) nên điện thoại nói chuyện người láng giềng đó cho biết nghe những người khác ở Việt Nam nói.
Do vậy Tôi xin báo tin rằng: Tôi sẽ dùng luật pháp Mỹ giải quyết ba việc:
1/- Kiện tác giả bức thư. Nếu hết ngày 26. 05. 2018 tác giả không liên lạc với Tôi để thảo luận về cách thức phải xin lỗi tôi như thế nào.
2/- Với người láng giềng đó. Nếu hết ngày 26. 05. 2018 người láng giềng nầy không liên lạc với Tôi để thảo luận về cách thức phải xin lỗi tôi như thế nào.
3/- Với người đã chuyển các email đó. Người nầy cũng đã làm tổn hại tôi. Nếu hết ngày 26. 05. 2018 người chuyển email nầy không liên lạc với Tôi để thảo luận về cách thức phải xin lỗi tôi như thế nào.
Tôi cũng xin cảm ơn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc BPSOS và quí đồng sự đã tin tưởng để giúp đở Tôi sang Hoa Kỳ tiếp tục con đường tranh đấu.
Xin chân thành cảm tạ quí ân nhân, quí bạn đã tin tưởng Tôi, để ngoài tai lời lẽ những kẻ dấu mặt viết thư nặc danh nói xấu tôi để hiệp đồng nhau lo khôi phục lại nền đạo quí giá của Đức Chí Tôn ban cho nhân loại.
Nay kính.
Dương Xuân Lương.
SDT: 469 642 4667.  Skype: thu.john2.