Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

2671. 30 NGÀY CHO TRẦN QUANG CẢNH...


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÃ NỘP ĐƠN. 

Trần Quang Cảnh có 30 ngày để phản bác ĐƠN YÊU CẦU hủy bỏ việc cầu chứng độc quyền của Trần Quang Cảnh.

11 giờ ngày 19. 05. 2018 có một cuộc gặp giữa Luật Sư và các nguyên đơn tại VP BPSOS Cali. 
Luật Sư cho biết đã nộp đơn lên Bộ Thương Mại Hoa Kỳ yêu cầu hủy bỏ việc cầu chứng độc quyền của Trần Quang Cảnh.
Theo luật Hoa Kỳ ông Cảnh có 30 ngày để chọn lựa.
Nếu ông Cảnh không phản bác coi như chúng ta thành công.
Nếu ông Cảnh phản bác hai bên sẽ có 30 ngày đối thoại.
Nếu hai bên không dàn xếp được Ủy Ban sẽ thu thập chứng cứ do hai bên dệ trình, sau đó sẽ lập Hội đồng xét xử.
1/ Luật pháp Hoa Kỳ cấm cầu chứng độc quyền tôn giáo.
2/ Trên thực tế năm 1997 Thánh Thất Mountai View đã đăng ký sinh hoạt với danh hiệu: ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ cho nên việc ông Cảnh cầu chứng là gian dối. Vì sẽ tạo ra sự ngộ nhận... nói trắng ra là nhận BÁ VƠ.
3/ Đạo Cao Đài có đặc trưng là PHỔ ĐỘ nên việc ông Cảnh cầu chứng là không phù hợp.
Tóm lại 30 ngày tới đây sẽ là thời gian để chi phái 1997 và Đảng cộng sản Việt Nam quyết định số phận của miếng chanh Trần Quang Cảnh.


Các nguyên đơn.
Cuộc họp ngắn chuẩn bị cho họp báo.