Trang

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

2667. CHÍNH QUYỀN & CHI PHÁI 1997 TIÊU DIỆT ĐẠO CAO ĐÀI 1926.

Những chứng cứ rất hiển nhiên.
Liên quan đến bài số 38 trên Blog.
Người cầm máy quay phim là công an huyện Châu Thành Tây Ninh.
Ngươi chưởi rủa là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.