Trang

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

2666. BẢN THẢO HỒ SƠ CHI PHÁI 1997: Tác nhân phi chính phủ đàn áp Đạo Cao Đài

Bản thảo nầy đã trói chi phái Nguyễn Thành Tám lại và đem ra cho quốc tế thấy. BBT Blog.

22 giờ · 
Bản thảo hồ sơ Chi Phái 1997: Tác nhân phi chính phủ đàn áp Đạo Cao Đài
Tài liệu để dùng trong quốc tế vận và đánh tan ngộ nhận trong khối tín đồ Cao Đài
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 3 tháng 5, 2018
Trong một bài viết trước đây, tôi chỉ ra nhu cầu lập hồ sơ về Chi Phái 1997, được hình thành năm 1997 theo chỉ thị của Tỉnh Uỷ Tây Ninh, Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây sẽ là tập tài liệu để làm sáng tỏ tình trạng Chi Phái 1997 đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài, và trong suốt 20 năm qua gây ngộ nhận ngay cả trong khối tín đồ Cao Đài, chứ đừng nói là người ngoài đạo và cộng đồng quốc tế.
Trong ngôn ngữ về nhân quyền thì Chi Phái 1997 là một tác nhân phi chính phủ (non-state actor). Trước sự lên án của quốc tế, các chế độ độc tài thường sử dụng các tác nhân phi chính phủ làm công cụ đàn áp để tránh tiếng, nghĩa là ném đá giấu tay.


Chi Phái 1997 là trường hợp hiếm thấy: Một tác nhân phi chính phủ này đang muốn “hoá thân” thành Đạo Cao Đài để tiêu diệt cả một tôn giáo mà người đứng ngoài sẽ không thể nhận ra, như một ký sinh hút hết sinh lực của một sinh vật mà nó sống bám vào, và rồi chính nó lại đội lốt sinh vật ấy.
Để đối phó, các tín đồ Cao Đài thực tâm với nền đạo sẽ cần thực hiện 3 công việc song hành: (1) Giúp mọi tín đồ Cao Đài nhận thức ra và khẳng định căn cước của mình, (2) đánh tan ngộ nhận trong dư luận ở trong nước và trên trường quốc tế, và (3) dùng luật pháp ở các quốc gia dân chủ để xử trị những ai cố tình tiếp tục vi phạm.
Hồ sơ về Chi Phái 1997 là công cụ để dùng trong 2 công việc đầu. Có trên tay một hồ sơ đầy đủ, gãy gọn và dứt khoát sẽ giúp ích rất nhiều cho quốc tế vận. Và tài liệu này cũng sẽ là nền tảng để giúp các tín đồ Cao Đài nhìn ra vấn đề.
Tháng trước, sau khi công bố hồ sơ về Hội Cờ Đỏ, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ nhiều tổ chức quốc tế, nhiều cơ quan chính quyền quốc tế, và cơ quan truyền thông quốc tế. Giờ đây nói đến “Hội Cờ Đỏ” thì nhiều người biết rằng đó là tác nhân phi chính phủ chuyên bách hại các cộng đồng Công giáo. Hồ sơ về Chi Phái 1997 chắc chắn sẽ có tác dụng tương tự.
Trước khi gói ghém lại phần biên soạn, tôi phổ biến bản thảo để lấy các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, phản biện. Tôi cũng sẵn sàng đón nhận các thông tin, tài liệu, và hình ảnh bổ sung. Xin xem bản thảo tại đây: http://dvov.org/…/Ho-So-Chi-Phai-1997-ban-thao-03-05-18-1.p…
Mục tiêu của tôi là hoàn tất tập hồ sơ về Chi Phái 1997 vào cuối tháng 5. Sau đó sẽ phải dịch sang tiếng Anh và gọt dũa lại cho hoàn chỉnh trước khi sử dụng. Tôi hy vọng là khi các phái đoàn Cao Đài về thủ đô Hoa Kỳ để tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam, vào ngày 10 tháng 7 tới đây, thì họ sẽ có sẵn trên tay Hồ Sơ Chi Phái 1997.
Dưới đây là một trích đoạn từ bản thảo của hồ sơ này.
=================
Bản Phúc Trình Về Chi Phái 1997
Tác nhân phi chính phủ với thành tích
đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng
Chính sách của Đảng Cộng Sản là kiểm soát các tôn giáo. Họ có nhiều cách để kiểm soát, từ việc cài người vào tổ chức của giáo hội có sẵn để khuynh loát, tạo ra các giáo hội mới nặng tính “quốc doanh” để lấn lướt và cô lập các giáo hội độc lập, và trong trường hợp của Giáo Hội Công Giáo kể cả dựng ra một tổ chức ngoài giáo hội nhưng lại có thế lực đối trọng với giáo hội. Tuy nhiên, Đạo Cao Đài là trường hợp duy nhất mà Đảng Cộng Sản đã dựng lên một tôn giáo mới với giáo hội riêng của nó, để rồi từng bước chiếm danh xưng, căn cước, cơ ngơi và tín đồ của tôn giáo Cao Đài. Nhiều người, kể cả các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước, các người trong và ngoài nước nói chung, và quốc tế đã bị nhầm lẫn bởi chiêu kế này: họ đinh ninh rằng tôn giáo mới do Đảng Cộng Sản dựng lên là Đạo Cao Đài và tổ chức giáo hội của nó là Hội Thánh Đạo Cao Đài. Có nhiều tín đồ Cao Đài không hay là mình đã cải đạo khi họ đi theo tôn giáo mới, đó là tôn giáo Chi Phái Tây Ninh được Đảng Cộng Sản cho ra đời năm 1997.
Chi Phái 1997 này đã trở thành công cụ để Đảng và Nhà Nước ném đá giấu tay trong chính sách tiêu diệt Đạo Cao Đài và bách hại các tín đồ quyết tâm bảo vệ đạo. Trong ngôn ngữ quốc tế về nhân quyền, Chi Phái 1997 được gọi là tác nhân phi chính phủ (non-state actor), tương tự như tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo (ISIS), Taliban ở Trung Đông; các phần tử Phật Giáo quá khích ở Miến Điện; hoặc Hội Cờ Đỏ ở Việt Nam.
Tài liệu này trình bày bản chất của tác nhân phi chính phủ Chi Phái 1997 và các hoạt động đàn áp tôn giáo của nó trong suốt 2 thập niên qua.
Chương 1. Lịch Sử Hình Thành Chi Phái 1997
Đạo Cao Đài, sáng lập năm 1926, được chính quyền Việt Nam Cộng Hoà công nhận tư cách pháp nhân năm 1965, với tầm hoạt động quốc gia và quốc tế và có cơ sở trung ương đặt tại Toà Thánh Tây Ninh. Sau khi cuộc chiến kết thúc và Đảng Cộng Sản nắm quyền lãnh đạo trên toàn đất nước Việt Nam, Đạo Cao Đài trở thành một mục tiêu để khống chế và đưa dần vào chỗ diệt vong. Đối với họ, Đạo Cao Đài là một tổ chức phản động:
“Sự ra đời của giáo phái Cao Đài có một quá trình chuẩn bị và đạo diễn của bọn thực dân Pháp, mà trực tiếp chỉ đạo là những tên tình báo Pháp Bomet, Latapie, thống đốc Nam kỳ LeFol. Ý đồ của Pháp dùng mê tín thần quyền (thuật chiêu hồn của Ngô Văn Chiêu chủ trương, sau này gọi là cơ bút) để ru ngủ hướng dẫn khối nông dân yêu nước đi vào con đường thủ tiêu đấu tranh cách mạng, đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản xâm nhập vào khối nông dân Việt Nam…
“Năm 1965, có đạo diễn của CIA, tập đoàn lãnh đạo Cao Đài Tây Ninh lúc bấy giờ cho ra đời Ban Thế Đạo dưới hình thức một thánh giáo của Phạm Công Tắc đêm mồng 9 tháng 2 Quý Tỵ, để tạo ra một cửa mở hợp pháp cho bọn tình báo, cảnh sát, nguỵ quân, nguỵ quyền, tư sản, trí thức phản động qua con đường này chui vào Đạo.” (Bản Án Cao Đài, ngày 20/07/1978)
1.1.Bản án Cao Đài
Sau khi chiếm miền Nam, chế độ Cộng Sản không chấp nhận Đạo Cao Đài. Ngày 20 tháng 7, 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh công bố “bản án Cao Đài”, cáo buộc rằng Đạo Cao Đài là một tôn giáo phản động, chống đối chính quyền cách mạng:
“Đạo Cao Đài Tây Ninh ngày thành lập đến nay đã 52 năm. Trên nửa thế kỷ qua, một số tên trong những người cầm đầu giáo phái này không ngừng lợi dụng xương máu, mồ hôi, nước mắt của tín đồ, mà tuyệt đại bộ phận là nông dân và nhân dân lao động yêu nước, để làm hậu thuẫn chính trị phản động cho các đế quốc xâm lược nước ta qua thời kỳ lịch sử của dân tộc.”
Bản án kết luận:
“Vì vậy, tài sản, dinh thự, các cơ sở kinh doanh của Hội Thánh không phải là của riêng ai, mà là tài sản của đế quốc đã rút chạy để lại, là của nhân dân lao động đóng góp. Nhân dân lao động cần phải quản lý sử dụng đẩy mạnh sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, phải tước đoạt những phần tài sản của chức sắc do tham ô, ăn cắp, và dựa thế lực đế quốc tạo ra.” Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/ban-cao-ai-ay-u.html…
Dựa theo đó, ngày 13 tháng 12, 1978 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra quyết nghị giải tán cơ cấu hành chánh Đạo Cao Đài:
“Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền sẻ quản lý toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lý và số người trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.” Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2534-quyet-nghi-13-1…
Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh đã thực hiện quyết nghị này.
Hội Thánh Cao Đài phải ngưng hoạt động, trong đó có Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Trước khi ngưng hoạt động, Hội Thánh lập ra Hội Đồng Chưởng Quản. Ông Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài là Chưởng quản Hội Đồng Chưởng Quản để liên lạc với tín đồ và đối phó với chính quyền.
Ngày 4 tháng 6 năm 1980, với Quyết Định Số 124, UBND Tây Ninh đưa tất cả đất đai và cơ ngơi của Đạo Cao Đài vào diện nhà nước quản lý. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/kinh-goi-ong-ao-than…
Chiêu kế của chính quyền khi ấy đối với Đạo Cao Đài là “khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong”. Năm 1997, họ đổi chiến lược, thay vì khoanh lại mà không tiêu diệt được, thì nay tạo ra một tổ chức mới thuộc một tôn giáo mới có hai từ “Cao Đài” trong tên, và nới rộng dần tầm hoạt động để đánh cắp hẳn căn cước của Đạo Cao Đài. Vì tên của tôn giáo mới này không cố định, chúng tôi gọi là Chi Phái 1997 cho tiện.
Ngày 26 tháng 11, 2015, cơ quan Hiệp Thiên Đài, cơ cấu tư pháp của Đạo Cao Đài, ra thông báo, khẳng định rằng Chi Phái 1997 là “bàng môn tả đạo”, không được Đạo Cao Đài công nhận dù chỉ trong tư cách một chi phái.
1.2. Kế “khoanh tròn để tiêu vong”
Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Cao Đài lập năm 1979 hoạt động cầm cự được một thời gian. Đến năm 1984 UBND Tây Ninh xoá sổ và thay thế nó bằng Hội Đồng Quản Lý.
Ngày 14 tháng 09, 1989 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra Quyết định 88 để xoá sổ Hội Đồng Quản Lý và thành lập Hội Đồng Chưởng Quản. Tuy cùng tên, nhưng cơ cấu mới này rất khác với “Hội Đồng Chưởng Quản” do Hội Thánh Cao Đài lập ra trước đó 10 năm; nó chỉ là một văn phòng thường trực đặt dưới quyền vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, và vì vậy nên không có con dấu riêng. Còn Hội Đồng Chưởng Quản do Đảng Cộng Sản hình thành năm 1989 là cơ cấu tách biệt với Hội Thánh Cao Đài và được họ dùng để kiểm soát Hội Thánh Cao Đài; nhà nước đã cấp con dấu riêng cho Hội Đồng Chưởng Quản này. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2575-chinh-quyen-ra-…
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh chỉ định Ông Hồ Ngọc Thơ làm Hội Trưởng, và Ông Nguyễn Thành Tám, Phó Hội Trưởng của Hội Đồng Chưởng Quản 1989. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Uỷ và UBND Tỉnh Tây Ninh, Hội Đồng Chưởng Quản mới này chỉ có tầm hoạt động loanh quanh trong phạm vi Toà Thánh Tây Ninh và huyện Hòa Thành, chứ không mang tính cách toàn đạo như Hội Đồng Chưởng Quản 1979. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2624-dau-lich-su-ao.…
Ngày 14 tháng 11 năm 1992, Ban Bí Thư thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam ra Thông Báo Số 34-TB/TW, “Ý kiến của Ban Bí Thư về Chủ Trương Công Tác đối với Đạo Cao Đài”. Thông Báo cho thấy một bước chuyển về chiến lược, từ tiêu diệt chuyển sang cách ly: “Về tổ chức, không cho phép Đạo Cao Đài lập bộ máy hành chính như bộ máy hành chính nhà nước và không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả hình thức ‘liên hiệp’…” Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2642-thong-bao-34.ht…
1.3. Đổi chiêu kế
Giữa thập niên 1990, do sự chỉ trích ngày càng nặng nề của quốc tế, chính quyền cộng sản lần nữa đổi chiến lược: tạo ra một tôn giáo mới với một tổ chức hội thánh tùng phục đảng và nhà nước để ăn trùm lên và kiểm soát toàn đạo Cao Đài.
Để thực hiện chiến lược mới, năm 1996 Tỉnh Uỷ Tây Ninh của Đảng Cộng Sản gửi về trung ương bản Kế Hoạch 01, ngày 27 tháng 5, 1996. Bản kế hoạch này thừa nhận là chiến lược cũ, là “khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong” đã thất bại, và đưa ra kế hoạch biến Hội Đồng Chưởng Quản 1989 thành một tôn giáo mới, mà chúng tôi gọi là Chi Phái 1997. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2563-toan-van-ke-hoa…
Ngày 29 tháng 5, 1996 Đảng Bộ Tỉnh Tây Ninh thành lập Ban Chỉ Đạo gồm các viên chức nhà nước để dựng lên một tôn giáo mới với những điều kiện:
Xác định tôn giáo Cao đài Tây Ninh là một chi phái
Không sử dụng cơ bút
Bộ máy giáo hội 2 cấp
Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2643-quyet-inh-42.ht…
Ngày 30 tháng 9, 1996 Ban Dân Vận, thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản gửi thông báo mật, Số 319/TB.BDV, cho Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Bộ Nội Vụ chỉ thị: “Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Xây dựng, phát huy lực lượng cốt cán và nhân tố tích cực phục vụ yêu cầu xây dựng cơ sở trước mắt và lâu dài” và “đề phòng và đấu tranh xử lý các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, chống phá của bọn xấu.”
Thông báo này xác định là phải bảo đảm rằng Hội Đồng Chưởng Quản 1989 và các chức sắc được tuyển chọn để lập hội thánh cho tôn giáo mới phải “nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà nước, để họ xây dựng chủ trương, kế hoạch triển khai trong nội bộ Hội thánh.” Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2643-huong-dan-319.h…
Ông Trần Quang Cảnh, Giáo Hữu của Chi Phái 1997 và hiện là Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại, đã từng mô tả chiến lược mới này như sau:
“… kỳ thực bên trong là kế hoạch tiêu diệt Đạo Cao Đài bằng việc xoá bỏ cơ cấu tổ chức Đạo Cao Đài theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật, xoá bỏ cơ bút, đưa Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh thành một chi phái, chỉ đạo cho HĐCQ lập ‘Điều lệ cầu phong và cầu thăng’ mới để đưa các chức sắc do chánh quyền chọn... Đồng thời chính quyền CS còn lập Ban Chỉ Đạo để kiểm soát mọi hoạt động của Đạo Cao Đài.” (Thủ Đô Thời Báo, ngày 19/07/2000)
Những thành phần nhân sự được đảng và nhà nước tin cậy đưa vào Hội Đồng Chưởng Quản của tổ chức mới gồm có ít ra 3 người mà vào thời điểm ấy đều đang là uỷ viên Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh, thực thể đã ra “bản án Cao Đài” năm 1978 nhằm đưa Đạo Cao Đài đến tiêu vong:
Ông Hồ Ngọc Thơ, Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản, là Phó Chủ Tịch Uỷ ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 1994 – 1999), đồng thời cũng là Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Tây Ninh. Link: http://mattran.org.vn/home/gioithieumt/Danh%20sach-DH4.htmhttp://mattrantoquoc.tayninh.gov.vn/uy-vien-ubmttqvn-tinh-…/
Ông Nguyễn Thành Tám, Phó Hội Trưởng thường trực Hội Đồng Chưởng Quản, là Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khóa V, nhiệm kỳ 1994 – 1999). Năm 1997, Ông Nguyễn Thành Tám là dân biểu Quốc Hội.
Bà Huỳnh Thị Nhìn, Ủy Viên Hội Đồng Chưởng Quản, cũng là Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khóa V nhiệm kỳ 1994 – 1999).
1.4. Cơ sở chính trị của Đảng Cộng Sản cài trong Chi Phái 1997
Qua Thông Tư Số 31 HD/DVTW, ngày 16 tháng 2 năm 1998, Ban Dân Vận của Đảng Cộng Sản chỉ thị Ban Dận Vận của các tỉnh, thành nơi có Đạo Cao Đài phải hình thành và phát triển “lực lượng cốt cán và cơ sở chính trị trong các phái Cao Đài”. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/…/2644-huong-dan-31.ht…
Đó là kế xâm nhập vào mọi tầng cấp trong cơ cấu tổ chức của Chi Phái 1997 để dễ điều khiển và kiểm soát: “Rà soát, lựa chọn và tập hợp lực lượng cốt cán, cơ sở chính trị và đảng viên (kể cả đảng viên cũ), tiến tới xây dựng thành những tổ cốt cán trực thuộc sự lãnh đạo của cấp uỷ… Chú ý chất lượng và coi trọng nguyên tắc bảo mật, chặt chẽ trong công tác cốt cán, nhất là cơ sở chính trị.”
Cũng theo thông tư này, các tỉnh uỷ và thành uỷ nơi có Đạo Cao Đài phải trừ khử những thành phần không nhất trí với chủ trương của Đảng Cộng Sản: “Phân loại, phân hoá số đối tượng tiêu cực trong chức sắc, chức việc, tín đồ của từng hệ phái ở từng địa phương.”
Nói tóm lại, Đảng Cộng Sản quyết định thành lập Chi Phái 1997 như một công cụ để tiêu diệt Đạo Cao Đài sau khi nhận thấy chiêu kế “khoanh tròn cho đến khi tiêu vong” đã thất bại. Chiêu kế mới là thay thế Đạo Cao Đài cả phần xác lẫn phần hồn.
Bài liên quan:
Đạo Cao Đài: Cần lập hồ Sơ về Chi Phái Tây Ninh 1997
http://www.machsongmedia.com/…/1323-2018-04-12-02-43-21.html
Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo quan ngại về Hội Cờ Đỏ ở VN
https://www.rfa.org/…/uscirf-is-concerning-about-red-flag-g…
Hồ sơ Hội Cờ Đỏ (tiếng Việt): http://dvov.org/…/uplo…/2018/04/Ho-So-Hoi-Co-Do-04-25-18.pdf
Hồ sơ Hội Cờ Đỏ (tiếng Anh): http://dvov.org/…/BPSOS-Report-on-Red-Flag-Associations-03-…

Link: https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/posts/1256754231095022