Trang

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

2647. ĐẠO HỮU NGUYỄN THỊ HẠNH BỊ ĐÁNH TẠI THÁNH THẤT.CHI PHÁI 1997 ĐÁNH ĐẠO HỮU NGUYỄN THỊ HẠNH TẠI THÁNH THẤT NAM HOÀI NHƠN.
CÔNG AN & TÒA ÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAO CHE KẺ CÔN ĐỒ.
Ngày 23 tháng 7 năm 2017, chính quyền và chi phái 1997 đánh úp Thánh Thất Nam Hoài Nhơn bị thất bại. Đạo hữu Nguyễn Thị Hạnh là người hết lòng bảo vệ Thánh Thất.
Đến ngày 22. 08. 2017, ông Tưởng, ông Thiêu, ông Tính và ông Hải, 04 ông này đến Thánh Thất. Sau đó tìm cách đánh chị Nguyễn Thị Hạnh – sinh năm 1960.

Điều quan trọng là cho đến nay Tòa án vẫn chưa xử vụ đánh người nầy mà còn tìm cách bao che cho thủ phạm.
Rõ ràng là: CÔNG AN & TÒA ÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAO CHE KẺ CÔN ĐỒ.