Trang

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

2632. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THÁNH THẤT TUY PHƯỚC & NAM HOÀI NHƠN.

Tin từ Việt Nam cho biết hai Thánh Thất Tuy Phước & Nam Hoài Nhơn đến 11 giờ am tại Việt Nam vẫn yên tỉnh.
Nhưng đồng đạo vẫn rất cảnh giác với việc đánh úp Thánh Thất Nam Hoài Nhơn.

Ban đối thoại với chính quyền và Ban thu thập thông tin vi phạm vẫn sẳn sàng.