Trang

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

2628. Chỉ định Việt Nam là quốc gia đặc biệt quan tâm (CPC)


Phúc Trình năm 2018 của USCIRF: Đề nghị CPC cho Việt Nam

·         Các “điểm nóng” do BPSOS nêu ra được đưa vào bản phúc trình
·         Hội Cờ Đỏ được nêu đích danh
·         BPSOS công bố phiên bản tiếng Việt của hồ sơ Hội Cờ Đỏ.

Mạch Sống, ngày 25 tháng 4, 2018
Hôm nay Uỷ Hội Hoà Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) phát hành bản phúc trình năm 2018 về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Trong phần về Việt Nam, USCIRF kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia đặc biệt quan tâm (CPC), nêu đích danh các giới chức vi phạm tự do tôn giáo, và áp dụng biện pháp trừng phạt của Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với các cá nhân liên can đến các hành vi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.

Đặc biệt, bản phúc trình đã nêu đích danh các Hội Cờ Đỏ và gọi đó là tác nhân phi chính phủ với hoạt động bạo lực nhắm vào các giáo xứ Công Giáo ở Nghệ An và Đồng Nai.
“Đây là thành quả cụ thể đến từ ‘hồ sơ Hội Cờ Đỏ’ mà chúng tôi thực hiện và phổ biến trong thời gian vừa qua,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định. “Như vậy, hiện tương Hội Cờ Đỏ sẽ được chính quyền Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm từ nay.”
Ts. Thắng cho biết, Thứ Hai vừa qua Ông cũng đã nêu vấn đề Hội Cờ Đỏ trực tiếp với Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, Ông Daniel Kritenbrink, tại một buổi họp ở Bộ Ngoại Giao. Trước đó, Ts. Thắng đã nhiều lần nêu hiện tượng Hội Cờ Đỏ với Đại Sứ Lưu Động đặc trách tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback.
Ngày 18 tháng 4 vừa qua, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế do USCIRF tổ chức, vấn đề Hội Cờ Đỏ cũng đã được nêu lên một cách nổi bật.