Trang

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

2616. TIN TỪ FACEBOOK.

TỪ FACEBOOK Minhducdo.

Minhduc Do Đào văn Thảo viết:

HH Minhduc Do nêu câu hỏi, chẳng những đúng mà còn có tính cấp bách.
Lý do:

Thứ 1/. Danh xưng "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh" hiện nay được xem như thương hiệu kinh doanh (tín ngưỡng) của ông Trần Quang Cảnh, đã được Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office) cấp phát quyền sở hữu. 
Thứ 2/. Theo luật, không ai có quyền trưng bày hay sử dụng danh hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Tòa Thánh Tây Ninh" nếu không được ông Trần Quang Cảnh cho phép. 
Thứ 3/. Nếu vi phạm, ông Trần Quang Cảnh có quyền kiện ra Tòa để đòi: 
3a. Cấm sử dụng danh hiệu. 
3b. Triệt hạ, đập bỏ tất cả bảng hiệu, nhãn hiệu có hàng chữ nói trên. 
3c. Muốn giữ nguyên trạng phải đi đến giải pháp thỏa hiệp là chịu thuần phục Hiến Chương 1997, đồng nghĩa thuần phục Hội Đồng Chưởng Quản thành lập sau 1975 do ông Nguyễn Thành Tám điều hành dưới "cây dù" Mặt Trận Tổ Quốc (CSVN). Nói trắng ra, phải theo CSVN (qua MTTQ) mới tu hành được.