Trang

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

2611. Thông Báo của BPSOS.

Ngày 10 Tháng 7: Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ


Thông Báo của BPSOS
Ngày 13 tháng 4, 2018

Từ 2012, hàng năm BPSOS đều tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ, với sự tham gia của nhiều trăm đồng hương đến từ các thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ. Cuộc tổng vận động năm nay sẽ là lần thứ 8 và sẽ được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7.

Trong cuộc tổng vận động năm nay, chúng tôi sẽ khai thác thành quả của những năm trước để:
(1)    Vận động Hành Pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu các giới chức Việt Nam là thủ phạm đàn áp nhân quyền;
(2)    Vận động Quốc Hội mở chương trình đòi Việt Nam bồi thường tài sản mà họ đã chiếm đoạt của công dân Hoa Kỳ;
(3)    Phơi bày việc chính quyền Việt Nam dùng các tổ chức ngoài chính phủ, như Hội Cờ Đỏ, để ném đá giấu tay trong chính sách đàn áp nhân quyền;
(4)    Đòi tự do cho các tù nhân lương tâm.