Trang

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

2589. HUỆ KIẾM GƯƠM THẦN.


HUỆ KIẾM GƯƠM THẦN.
“Nắm cây huệ kiếm gươm thần,
Dứt tan sự thế nợ trần từ đây”.
Kinh Khai Cửu, Đại Tường và Tiểu Tường.
Kiến thiết đường giao thông trong Châu Thành Thánh Địa tỉnh Tây Ninh ẩn chứa nhiều điều kỳ thú. Bởi vì đó là một thể pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Tại sao gọi là thể pháp? Bởi vì 05 chương trình gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo của Hội Thánh dùng để nâng cao dân đức, dân trí, dân sinh là bài bản của thiêng liêng chỉ dạy. Bố trí đường sá trong Châu Thành Thánh Địa có sự sắp xếp của thiêng liêng nên nó là một thể pháp. Trong bài nầy chúng tôi giới thiệu một thể pháp đặc biệt: Lộ Trung Tim.

1/- Mô tả Lộ Trung Tim.
Theo cách đặt tên đường của Hội Thánh Cao Đài có chữ LỘ đứng trước. Chữ lộ hiểu là đường thì chắc chắn là đúng. Nhưng khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì Đức Chí Tôn dạy rằng dùng tiếng An Nam làm chánh tự. Lấy đó mà hiểu thì chữ lộ còn có nghĩa là hiện ra. Cho nên chữ Lộ Trung Tim được hiểu như con đường tên Trung Tim không sai. Còn như hiểu rằng con đường đó thể hiện trung tâm điểm của Đại Đạo (bao gồm con người, tôn giáo, xã hội) là hiểu theo đạo học.Ảnh 1: Lộ Trung Tim.
Lộ Trung tim là con đường đi từ hướng Bắc về hướng Nam (từ A à Z). Khởi tính từ đường Phước Đức Cù (nối với đường Phổ Đà Sơn, còn gọi là cua Lý Bơ “vì khi xưa Giáo Sư Lý Bơ mở lớp dạy Anh Văn trên đoạn đường đó”). Đi lần đến Báo Quốc Từ. Đi tới nữa là Long Hoa Thị. Qua khỏi Long Hoa Thị đi tiếp là đến ngã ba Giang Tân. Tại đây Lộ Trung Tim gặp quốc lộ 22 và hết.
2/- Gươm Trí Huệ tại Nghinh Phong Đài.
Nghinh Phong Đài Tòa Thánh Tây Ninh có bố trí một con Long Mã chạy từ hướng Đông sang Tây và đầu quay lại ngó về phương Đông.
Ngụ ý rằng Đạo khởi từ phương Đông, sau đó xuất sang phương Tây nhưng vẫn phải giử cái gốc là đạo đức.
Trên lưng Long Mã có cõng một Bát Quái. Có một cây gươm xuyên qua Bát Quái (cây gươm theo trục Đông Tây và từ trên chỉa xuống). Bát quái từ Tiên Thiên (8 quẻ), đến Hậu Thiên (64 quẻ) hay Đồ Thiên (bố trí tại Bát Quái Đài Tòa Thánh Tây Ninh) cũng đểu thể hiện cho sự nổ lực của con người để nhận thức về thế giới tự nhiên, về các vấn đề trong xã hội và chính nội tâm mỗi người. Cây gươm xuyên qua Bát Quái tượng trưng cho trí tuệ của nhân loại. Nên còn được gọi là gươm trí huệ hay gươm thần huệ.
Ý nghĩa Long Mã trong dịch lý.
Quẻ Càn (Kiền): là quẻ đầu tiên của kinh Dịch. Sáu hào của quẻ Càn gọi là thời thừa lục long (thì thừa lục long dĩ ngự thiên dã; tạm hiểu: sáu giai đoạn phát triển của trí tuệ “long/rồng”). Bởi vì rồng là con vật không có thật, nó thay đổi tùy theo sự phát triển của trí tuệ và tâm linh. Rồng (long) tượng cho trí tuệ. Theo chổ hiểu của chúng tôi thì chữ Long trong Long Mã tượng cho cái dụng của quẻ Càn (sáu hào dương hay dụng cửu).
Quẻ khôn viết: Khôn nguyên hanh lợi tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng. Dịch nghĩa. Quẻ Khôn: Đầu cả, hanh thông, lợi về nết trinh của ngựa cái. Quân tử có sự đi. Người xưa đã dùng đức tính của con ngựa cái tượng cho sự bền bĩ, trinh chính trong đạo phụng sự (bầy tôi); bởi vì Càn là sáng tạo đã xong, Khôn theo đó mà tạo ra cuộc luân chuyển hóa sanh trong cõi ta bà, mà đi trong cõi ta bà thì gặp đủ thứ vấn đề nên phải lấy đức trinh bền, nhu thuận của con ngựa cái. Chữ Mã trong Long Mã tượng cho cái dụng của quẻ Khôn (sáu hào âm hay dụng lục).
Trong Đạo Cao Đài thì Càn tượng cho trời.  Khôn tượng cho đất. Càn Khôn tượng cho Đại Đạo. Có Bát quái tiên thiên (8 quẻ) rồi khi xã hội phát triển thì 8 quẻ đó không đủ để diễn tả hết các vấn đề trong xã hội nên cần có sự chi tiết hơn mới sanh ra Bát quái hậu thiên (64 quẻ). Như vậy về xã hội học thì bát quái (Tiên thiên, Hậu thiên hay Đồ thiên) cũng tượng cho các vấn đề con người phải đối diện. Trong xã hội có xã hội đạo và xã hội đời, chủ đích bài nầy là chỉ đi vào phần thể pháp để xây dựng đạo và bảo tồn quốc túy mà không đi sâu vào dịch lý Đồ thiên vốn là một lãnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu.
Tóm lại: Long mã trên Nghinh phong đài tượng cho Đại Đạo khởi từ phương Đông (Việt Nam) truyền qua phương Tây. Muốn làm như thế phải có sự hiểu biết về con người và xã hội để viết ra giáo án. Giáo án, sử chương phải phù hợp với 02 luồng tư tưởng phương Đông (Đông Lang) và phương Tây (Tây Lang). Dù theo luồng tư tưởng nào cũng phải lấy đạo làm gốc.
(Lưu ý là hai cái đồng hồ ở Đông Lang và Tây Lang song song nhau và song song với hướng chạy của Long Mã, nghĩa là cùng nhau nhìn về một hướng. Nó khác với Đông Khán Đài và Tây Khán Đài đối diện nhau, từ hai hướng đối nhau nhưng cùng nhìn vào mục tiêu)
3/- Gươm Trí Huệ trong nhân thế.
Từ đối chiếu Lộ Trung Tim với Gươm Trí Huệ tại Nghinh Phong Đài chúng tôi thấy rằng đã đủ yếu tố để gọi Lộ Trung Tim là Gươm Trí Huệ trong nhân thế.
Một câu hỏi cần phải nêu ra là: Tại sao Gươm Trí Huệ phải đi qua Báo Quốc Từ và Long Hoa Thị?
Xin thưa rằng: trí tuệ có được là do sự học hỏi và rèn luyện của từng cá nhân, trí tuệ đó phải được thể hiện qua hành động. Hành động là cơ sở để xã hội nhìn nhận hay kiểm chứng xem nó có hữu ích chi cho quốc gia và thế giới chăng.

3.1/- Tại sao qua Báo Quốc Từ?
Báo Quốc Từ để làm gì? Xin thưa để tưởng nhớ và thờ phượng tiền nhân.
Ai được thờ phượng tại Báo Quốc Từ? Theo chổ hiểu của chúng tôi thì trước năm 1975 Báo Quốc Từ thờ Quốc tổ Hùng Vương, các vị khai quốc công thần, chiến sĩ trận vong. Ba cựu hoàng Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Sau có thêm Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và Tướng Trình Minh Thế. Như vậy Báo Quốc Từ là nơi thờ phượng các bậc tiền nhân có công với nòi giống, giang san, đạo pháp.
Phụng sự cho đạo pháp là gì?
Theo chúng tôi nhận định nhiệm vụ quan trọng là góp phần để thực thi đôi liễn:
Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
Đôi liễn (công thức) nầy được trưng ra công khai cho cả thiên hạ biết và kiểm chứng. Đức Chí Tôn dạy ngày 01. 02. 1927:
Ấy vậy các con phải lưu tâm mà chấn hưng mối Đạo; ấy là kế bảo tồn quốc túy, lại là phương thoát tục. Cơ Trời Thầy không lẽ tỏ ra đây, song các con nên biết xét mình là đứng vào địa vị tối cao hơn muôn loại, nên các con phải có trí độ phi phàm thì mới có đủ tư cách làm người… (hết trích).
(TNHT Q1 trang 73. Tái bản lần 2, năm 2011, Hoa Kỳ (Tạp chí Ánh Sáng Phương Đông).
Chấn hưng mối đạo là gì?
Một trong những nội dung chính là biết tạo ra sự cộng hưởng để xây dựng hòa bình, dân chủ, tự do.
Xây dựng cho ai?
Xin thưa cho bản thân, gia đình, tôn giáo và xã hội.
Căn cứ vào lời dạy trên và kết hợp với đôi liễn (công thức) để hiểu thì các giá trị hòa bình, dân chủ, tự do của Đạo Cao Đài phù hợp với những giá trị chung của nhân loại trong thời toàn cầu hóa.
Ngày 10-9-1958 Đức Hộ Pháp giảng về:  Nhơn Sanh nhập vào trường thi…
Buổi Hạ Nguơn nầy mãnh liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh. Bần Đạo quả quyết cho Nhơn Sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu Nguơn Tứ Chuyển thì mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí.  (hết trích).
Cho nên đôi liễn:
Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
cũng chính là đề thi cho thời Tam kỳ phổ độ.
Trong thời toàn cầu hóa thì cả nhân loại đang xây dựng cuộc sống hòa bình, dân chủ, tự do. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là một bằng chứng. Điều 18 của Tuyên Ngôn khẳng định quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.
TNNQQT, điều18: Tất cả mọi người đều có quyền tự do có tư tưởng, tự do có lương tâm và tự do có tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay thế giới quan của mình cũng như quyền tự do biểu thị tôn giáo hay thế giới quan của mình bằng cách giảng dạy, thực hành, thờ phụng và tuân thủ giáo điều cho riêng cá nhân mình  hay chung với những người khác, ở nơi công cộng hay chốn riêng tư
Các cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức công dân (xã hội dân sự) phải chăng đang xây dựng những giá trị nhân quyền chung cho toàn nhân loại? Các cơ quan nhân quyền LHQ xây dựng, đề cao giá trị dân chủ, tự do là để xây dựng hòa bình cho nhân loại. Cho nên họ cũng đang giải đề thi.
Nghĩa là dù cho Đại Đạo hay các cơ quan đại đồng thế giới cũng đều xây dựng một xã hội trong đó con người được sống xứng đáng với nhân phẩm. Chúng tôi nói về mục đích hai bên theo cách hiểu về lời giảng của Đức Hộ Pháp mà chưa đi vào phần giải pháp và phương tiện.
Muốn giải quyết bài thi người đạo chúng ta phải làm gì?
Theo chúng tôi hiểu là phải thực thi tam lập (lập công, lập đức, lập ngôn) để giải quyết đề thi. Phải chuẩn bị đề cương, giáo án minh bạch.
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi. (Kinh Đệ Thất Cửu).
Chuẩn Đề là chuẩn bị đề cương, giáo án. Chúng tôi hiểu Chuẩn Đề như một công thức trong Di Lặc Chơn Kinh. Chìa khóa để hiểu Chuẩn Đề như một công thức là do Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa để lại. Khi giảng về các bài Kinh Cửu Ngài có giải thích: Nên lưu-ý là danh-hiệu các vị Phật nêu trong kinh Di-Lạc ở các tầng Trời từ Hạo-Nhiên Pháp Thiên đến Hỗn-Ngươn Thiên không có đề Phật-danh của mỗi vị mà chỉ có đề nhiệm-vụ của mỗi vị mà thôi.
Đó cũng là nguyên do vì sao khi đọc Di Lặc Vương Phật hay Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ lạy có một lạy. Khi mới học đạo chúng tôi rất thắc mắc vì sao giáo lý dạy lạy Tiên Phật thì 09 lạy mà khi đọc Nhiên Đăng Cổ Phật, Kim Bàn Phật Mẫu … lạy có một lạy? Nhiều vị giải thích tại nhiều quá lạy không nổi nên chế bớt. Than ôi! Bí quá thì giải thích như thế nghĩ lại thương nhau quá đi. Mãi khi đọc lời dạy của Ngài Hồ Bảo Đạo trên đây chúng tôi mới được soi sáng.
Người đạo Cao Đài phải biết tạo sự cộng hưởng với các cơ quan đại đồng thế giới để thêm sức cho nhau, trong công cuộc cộng hưởng đó phải lấy đạo đức làm gốc. Phải giử gìn những giá trị của đạo (cho nên Long Mã chạy về Tây mà đầu vẫn ngó về Đông). (Chữ Đông nầy cũng là điểm xuất phát để hiểu chữ Đông trong câu: Về Đông hết kế Tử Phòng trong bài Ngụ Đời của Đức Lý Giáo Tông.)
(Còn tiếp).
3.2/- Tại sao Gươm thần huệ phải qua Long Hoa Thị?