Trang

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

2560. ĐỐI CHIẾU & PHÂN TÍCH ĐẠO CAO ĐÀI 1926 & CHI PHÁI 1997.

ĐỐI CHIẾU & PHÂN TÍCH

ĐẠO CAO ĐÀI 1926 & CHI PHÁI 1997.
(tiếp theo)II/- Nguồn gốc và thời điểm lập thành.
Đạo Cao Đài 1926 do Thượng Đế dùng cơ bút lập.
Chi phái 1997 do nhà nước cộng sản lập.
Đạo Cao Đài 1926 do Đức Chí Tôn dùng cơ bút lập thành. Lễ Khai Đạo tổ chức suốt 03 tháng vào năm 1926 tại Chùa Gò Kén, làng Long Thành, tỉnh Tây Ninh.
Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa công nhận tư cách pháp nhân vào năm 1965.
Chi phái 1997 do chính quyền cộng sản Việt Nam lập ra.  Các bước chuẩn bị:
a/- Năm 1989 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 88 thành lập Hội Đồng Chưởng Quản, đây là bước chuẩn bị để lập thành chi phái 1997.
b/- 27. 05. 1996 Tỉnh Ủy Tây Ninh ra kế hoạch 01 và thành lập Ban Chỉ Đạo để chi phái nầy ra đời vào ngày 09. 05. 1997. (chứng cứ trích doạn bên dưới).
c/- Ngày 26. 06. 1996 công an đã bắt 03 người đạo trong phong trào KIẾN NGHỊ mở Đại Hội Hội Thánh theo điều số 4 Đạo Lịnh 01. Để tạo điều kiện cho HĐCQ mở Đại Hội Đại biểu Cao Đài Tây Ninh viết HC.
d/- Lễ nhận HC được che dấu với hình thức là khánh thành cổng chánh môn.
Làm bài toán trừ thì chi phái 1997 ra đời sau 71 năm; (1997 – 1926 = 71).

Công văn nhà nước cộng sản ngày 27. 05. 1996 tại trang 07: Tỉnh Ủy Tây Ninh chỉ đạo cho công an và Ban tôn giáo lập ra chi phái 1997.

(Còn tiếp).
III/- Khác nhau về tuyển chọn nhân sự.